Araçlarda Fazla Yakıt Yakma Sebepleri

Aracınız Çok Yakıyorsa Nedenleri ve Çözümleri Neler?


LPG en çok tercih edilen yakıt çeşididir. LPG’nin çok tercih edilmesinin öncelikli nedenleri, gazın ucuz olması ve diğer yakıtlarda görülen performansın aynısını göstermesidir.

LPG’nin tercih edilmesi için birçok neden varken LPG’de çok yakma sorunuyla da karşılaşılabilir. Ancak bu sorun, çözümsüz bir sorun değildir.

LPG li aracın gazı çok yakması nedenleri maddeler halinde sıralamak mümkündür: Öncelikle aracın benzini ne kadar yaktığı kontrol edilmelidir. Aracın çok yakmasının sebebi, benzin sisteminden kaynaklı olabilir.

Bu nedenle önce benzin sisteminin durumuna bakılmalıdır. Araçta bulunan supapların normalden daha gevşek ya da daha sıkı olması aracın LPG’yi çok yakmasına neden olacaktır.

LPG sistemi ile çalışan bir araçta su azalması oluyorsa ya da araç yağ yakıyorsa bu durum aracın motorunda bir sorun olduğunu ve motorda bir sorun olması da LPG’nin çok yanmasına neden olacaktır.

Aracın bujileri ve buji kabloları çok eskimişse ya da kalitesizse bunlar da aracın çok gaz yakmasına neden olacaktır. Çünkü bu durum aracın ateşleme yapamamasına sebebiyet vermektedir.

Araçta bulunan bujilerin tırnak aralıkları da kontrol edilmelidir ve tırnak aralıklarının normal mesafede olup olmadığından emin olunmalıdır. Zira tırnak aralıkları normalden daha fazlaysa bu da LPG’de çok yakmaya neden olan bir durumdur. A

racın karbüratörüne giren hava girmesi gereken hava miktarından daha fazla olursa bu durum da aracın fazla gaz yakmasına neden olacaktır. Bu nedenle karbüratörün de kontrol edilmesi gerekmektedir.

LPG beyninde yani regülatörde bulunan diyaframın normalden daha kalın olması durumunda LPG ayarı yapılması zorlaşacaktır. Ayar yapılamadığı için bu durumda da LPG’de çok yakma durumu söz konusu olabilir.

LPG ile çalışan bir aracın manifoldunda hava alma söz konusu olursa aracın LPG’de de benzinde çalışırken de rölantide durması mümkün olmaz. Bu da aracın çok gaz yakmasına neden olan sebeplerden biridir.

Araca LPG takılmadan önce triger kayışı takılması söz konusu olduğunda triger kayışının sente atması durumuyla karşılaşılabilir.

Triger kayışındaki sente aralığının fazla olması durumu da LPG’nin normalden fazla yakmasına neden olan sebeplerden biridir.