Lpg Ne Kadar Güvenli


EV ve İŞYERİNDE LPG:Gaz kaçağı tespit edildiğinde veya ortamda LPG kokusu hissedildiğinde ilk etapta yapılması gerekenler:Kapı pencereler açılarak havalandırma yapılmalıdır.Basınç düzenleyici detantör (başlık) derhal tüpten ayrılmalı ve tüp açık havaya çıkartılmalıdır.

Tüpün vanası (valfi) kapatılmalıdır Kıvılcım çıkartabilecek hareketten kaçınılmalıdır (kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik anahtarı çevirilmemeli, buzdolabı kapağı açılmamalı.

Zemin, çukur ve kuytu yerler süpürge ile süpürülerek yere çöken LPG'nin açık havaya atılması sağlanmalıdır. Abone olunan dağıtım şirketi veya yetkili bayi çağırılmalıdır.

LPG uzun süre teneffüs edildiğinde ağızda ve boğazda yanma, öksürme, mide bulantısı, baş ağrısı, karın ağrısı, baş dönmesi, kusma, fenalık hissi, yüz kızarması, göz yaşı ve burun akmasına sebep olacağından, LPG sızıntısı bulunan alanda teneffüsden kaçınılmalıdır.

LPG cilde temas ettirilmemelidir. Soğuk yanma nedeniyle ciddi deri yanıkları olabilir. Bu durumda da doktora başvurulmalıdır.

ARAÇLARDA LPG GÜVENLİĞİ:

Aracınızda LPG kaçağı hissettiğiniz zaman, hemen yakıt seçici anahtardan aracınızı benzin konumuna alın.Yeni nesil LPG sistemlerinde LPG güvenliği maksimum düzeydedir.Yinede LPG tankı üzerinde bulunan multivalf'in (şamandıra) üzerindeki vanayı kapatın.

Size en yakın yetkili LPG dönüşüm bayisine giderek kaçak kontrolü yaptırınız.
Benzin - LPG Mukayesesi
 
Karbüratörlü Araçlarda Mukayesenin Yapılması
1600 cm3, 4 silindirli, 4 zamanlı karbüratörlü Ford 2264E model motorun önce LPG ile çalışacak şekilde dönüşümü yapılmıştır. Daha sonra Tofaş 131 Serisi otomobillerde kullanılan üç yollu katalitik konvertör eg­zoz sistemine monte edilmiştir. 6o ateşleme avansı değerinde LPG'nin ve katalitik konvertörün motor per­formansı ve egzoz emisyonlarına olan etkisi incelenmiştir.

Sonuçlar kurşunsuz benzinle yapılan deneyle­rin sonuçları ile karşılaştırmıştır. Motor performans parametreleri; motor torku, mil gücü, mil özgül yakıt tüketiminin değişimleri grafikler şeklinde verilmiştir.

LPG otogaz ile yapılan deneylerde, motor mil veriminin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bunun nedeni LPG'nin alt ısıl değerinin daha yüksek olmasıdır. LPG gaz ya­kıt olduğu için, volumetrik verim daha düşük olduğundan motorun maksimum gücü LPG ile çalışmada bir miktar daha düşüktür. Egzoz emisyonlar; (hidrokarbon, karbonmonoksit ve azotoksit) ve hava fazlalık kat­sayısı ölçümleri motor devri 40 dev/s sabit tutularak, sıfır yükten tam yüke kadar %20'lik artışlarla artırıla­rak ölçülmüştür.

Egzoz emisyonlarından karbon monoksit, hidrokarbon ve azotoksit emisyonlarının deği­şimleri de grafiklerle verilmiştir.

LPG gaz yakıt olduğu için silindirde yanma iyileşmekte bunun sonucunda karbonmonoksit emisyonları azalmaktadır. Hidrokarbon emisyonları ise yüksüz durumdan tam yüke doğ­ru önce azalmakta sonra artmakta ve tekrar azaldıktan sonra artarak tam yükte maksimum değerine ulaş­maktadır.

LPG'nin alt ısıl değeri kurşunsuz benzininkinden daha yüksek olduğundan silindir içerisindeki yanma sıcaklığı artmakta, azotoksit emisyon oluşumunda bir miktar artma görülmektedir. Katalitik konver­törün dönüştürme verimi de incelenmiş ve sonuçlar grafikler şeklinde sunulmuştur. 
Hava kirliliğinin önemli ölçüde etkili olduğu büyük şehirlerde hava kalitesinin korunabilmesi için taşıtların egzozlarından mümkün mertebe daha az zararlı egzoz emisyonlarının yayılması gerekmektedir.

Bunu sağlayabilmek için LPG otogaz gibi alternatif yakıtların kullanımı ve katalitik konvertör uygulaması gibi art işlem­lere gereksinim duyulmaktadır.

Karbüratörlü motorlara sahip taşıtların yoğun olduğu ülkemizde ikisinin bir arada kullanılarak motor performansının ve egzoz emisyonlarının nasıl değiştiği incelenmiştir.